Vol240尤妮丝私房真空半脱露丰乳肥臀诱惑20P尤妮丝尤蜜荟

Vol240尤妮丝私房真空半脱露丰乳肥臀诱惑20P尤妮丝尤蜜荟

尺寸俱微缓者,厥阴受病也。脉缓者,为邪退,缓则胃气和而邪气无权。

如未效,本方对小陷胸一服,如神。经曰∶虚则小便难。

六七日,邪传厥阴肝,烦渴囊缩,舌卷耳聋,身不热,大便闭,按至筋骨之间,脉实弦而有力,正用承气下之。 因太阳病下之,表邪乘虚传里,里不受邪,则气逆上行而邪在表也,当汗之,桂枝汤;不上冲者,勿与之。

故经云,转药孰紧? 刚,发热恶寒,无汗,葛根汤脉浮发热,无汗,表不解者,麻黄汤;汗不止,白虎汤。

邪气入里,与正气相搏,则为腹痛。亦有不因下而心下硬满者。

 表证见者,用辛热之药大发汗。湿热发黄者,利之、下之。

Leave a Reply