Vol493嫩模玉兔miki私房粉色缕空睡衣秀完美身材撩人诱惑写真43P玉兔模范学院

Vol493嫩模玉兔miki私房粉色缕空睡衣秀完美身材撩人诱惑写真43P玉兔模范学院

如治无名肿毒,用一切伤损∶从高坠下,及木石所砟,堕马翻车,瘀血凝滞,气绝欲死者。 俱不可不知。

予尝试验极效,此方并治蛇咬。本名鱼,即鱼甘温小毒。

当归黄连杏仁铜绿皮硝净碱各等水泡,膈青布洗。 然遽以不仁目其书,其书终不可废,何也?

苦微温无毒。但脐内微温即愈,不过择有瘿松树,锯开瘿,就上凿一孔。

取浓小色鲜者,挑去血络漂净血水,入椒一握,沸汤去腥水,以蜂蜜和,长流水于旧锡器内,隔水文火煮烂如糜,绵绞去滓,代蜜糊丸药良。 发明狗宝专治噎膈反胃之病,取苦能下降,温能开结也。

虽居泥水而性寒,治火热之毒最捷。 本名鱼,即鱼甘温小毒。

Leave a Reply