VOL001美人李李七七喜喜写真套图49P李七喜模特联盟

VOL001美人李李七七喜喜写真套图49P李七喜模特联盟

四逆汤力能补火,故治之而愈。予每于此处病,多以乌梅丸治之而愈。

心热泄小肠,釜底抽薪之义也。经曰∶卧则血归于肝。

归、芍、地黄滋阴可以生血;栝蒌、二冬润燥兼能生津;桃仁、红花活血又可润燥。是方也,但可以治虚寒气弱之脱肛耳。

王冰曰∶益火之原,以消阴翳。乃当归、芍药、熟者,所以养血于疏风之后,一以济风药之燥,一使手得血而能握,足得血而能步也。

津液为汗,汗即血也,在营则为血,在卫则为汗。若肠胃无痰火积热,则平常上升,皆清气也;由燥火内焚,风寒外束,血气壅滞,故鼻生息肉而窍窒不通也。

当归气味俱浓,为阴中之阴,故能滋阴养血;黄乃补气之药,何以五倍于当归,而又云补血汤乎。诸热应于心者,其水必自小肠渗入膀胱,经所谓胞移热于膀胱,则癃溺血是也。

Leave a Reply