Vol545模特方子萱江浙沪旅拍私房超薄黑丝裤袜秀翘臀美腿诱惑写真46P方子萱美媛馆

Vol545模特方子萱江浙沪旅拍私房超薄黑丝裤袜秀翘臀美腿诱惑写真46P方子萱美媛馆

勉拟一方,尽其心力。至于此病,虽具阳明里症,尚未大实之甚,而即以此方改分两治之,不失本经里症治法,分两虽殊,时势亦异,学者苟能细心体会,变化自有定据也。

 诸书称痨字从火,皆是从损阳一语悟出也,惜乎解理未畅,后学无从下手,遂使由痨症而毙者多多矣。 当归十两按黄土汤一方,乃先、后并补之方也。

《难经》云:溲而便脓血。此病既是真气欲竭,在中宫之界,非附子不能挽欲绝之真阳,非姜、术不足以培中宫之土气,用于此病,实亦妥切。

用药者,须知立极之要,而调之可也。盖由人之禀赋不同,受病有异,正气化邪有迟速,邪气化尽而已。

若便利则不用沉香,如烦甚则少加竹茹,渴甚多加人参、北五味,呃逆加丁香、淡竹茹。答曰:此下焦之阳虚,而不能化下焦之阴也。

丹溪本秋伤于湿,脾湿生痰,多兼痰治。 曰:射工沙虱,致毒于水草之间,灌田浇菜,浸润方土,潜通地脉,流入泉源,何所不可。

Leave a Reply