yellow在线播放高清免费

yellow在线播放高清免费

歧伯曰∶九部者,神所藏行有神终而复始。苗则在后天,后天者,变体也。

再论气病有不传血分,而邪留三焦,亦如伤寒中少阳病也,彼则和解表里之半,此则分消上下之势,随症变法,如近时杏朴苓等类,或如温胆汤之走泄,因其仍在气分,犹可望其战汗之门户,转疟之机括。用和生姜汁,绵滤之。

又有藏毒,乃风暑热蕴毒藏府,而下瘀血。吐虫尤者,盖因伤寒胃虚之人,素有积冷,妄发其汗,以致胃中虚冷,饥不欲食,食即吐虫尤也。

刺入五分,灸三壮。 ?满者,谓?助下气塞填满,非腹中满也。

宜承气汤、白虎汤、大柴胡汤。昧者通以为战栗,非也。

以五行之理推之,而月节可期也。<目录>卷之一\添加类伤寒四症劳发有类伤寒,以其虚寒虚热故也。

Leave a Reply