Vol409女神朱可儿Flower普吉岛旅拍健身房主题秀火辣身材诱惑写真59P朱可儿尤蜜荟

Vol409女神朱可儿Flower普吉岛旅拍健身房主题秀火辣身材诱惑写真59P朱可儿尤蜜荟

夫治病者,当知标本。 黄帝问于岐伯曰∶余尝上于清冷之台,中阶而顾,匐匐而前,则惑。

彼之汗后喘,此之下后喘,虽其致病之因不同,而其所见之证不异,所以从其证,不从其因,均用此汤,亦喘家急则治其标之法也。二者皆为阳虚失其所恃,一用此汤,一用真武者,盖真武救青龙之误汗,其邪已入少阴,故主以附子,佐以生姜苓术,是壮里阳以制水也;此汤救麻黄之误汗,其邪尚在太阳,故主以桂枝,佐以甘草苓术,是扶表阳以涤饮也。

然其治法实在上、中二焦,亦有痞在上而治在下焦者,斯又不同其法也。 平邪荡寇,将军之职也,以大黄为君;咸能软坚,以芒硝为臣;彻上彻下,破结逐水,以甘遂为佐;惟大实者,乃为合法。

佐以南星,治风痰。解表宜桂枝汤,攻痞宜大黄黄连泻心汤。

身轻,邪在阳也;身重,邪在阴也;乍有轻时,谓身重而有时轻也。如肢节痛,须用羌活;去风湿亦宜用之。

 下后汗出而喘,其喘必盛,属里热壅逆火炎故也。建安纪年以来,犹末十稔,其死亡者三分有二,伤寒十居其七。

Leave a Reply